การศึกษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์

Click to rate this post!
[Total: 77 Average: 5]

                ในปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์ในการศึกษาไทย หลายๆคนไม่ค่อยที่จะอยากเรียนนัก เพราะว่าไม่เข้าใจ เพราะว่ามีแต่การคำนวณที่วุ่นวาย ใช้สูตรไปมา หลากหลาย ทุกวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ เลยกลายเป็นวิชาที่น่าเบื่อมากๆวิชาหนึ่งของคนไทย แต่ว่ามันก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นวิชาพื้นฐานของการเรียนการสอน ฉะนั้นผู้ทีได้เรียนคณิตศาสตร์ จะได้รับทักษาเรื่องตังเลขเป็นอย่างดีแน่นอน เมื่อเราเรียนและทำความเข้าใจเป็นประจำ ก็จะทำให้เราเก่ง และฉลาด สามารถแก้ไขโจทย์ในการคิดเลขต่างๆได้อย่างไม่มีปัญหา เพราะว่าทุกวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ มีสาขาแยกออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะว่าก็ต้องมีการใช้วิทีคำนวณที่มีตัวเลข, วิชาวิศวกรรมศาสตร์ แน่นอนว่าต้องมีการคิดใรเรื่องของพื้นที่และตัวเลข, วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเกษตรศาสตร์ เป็นต้น เรียกว่าวิชาคณิตศาสตร์นั้นมีบทบาทที่สำคัญมากมาย ที่จะช่วยให้มนุษย์นั้นมีความคิดที่สร้างสรรค์มากกว่าเดิม และมีเหตุผลมากขึ้น วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีระบบที่สำคัญมีการวางแผนที่ดี ทำให้ผู้เรียนได้มีการคิด การวิเคราะห์ออกมา เพื่อสร้างสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความรอบครอบ ทำให้มีความกล้าที่จะตัดสินใจตามแผนการต่างๆอย่างเหมาะสม ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันนั้นง่ายขึ้น ฉะนั้นประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์จึงมีอยู่มาก ช่วยให้พัฒนาคุณภาพในการใช้ชีวิตของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีแน่นอน อย่างไรก็ตามประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มากมาย พร้อมเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนได้มีความเก่งในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น แต่ว่าผู้ที่มีความเก่งคณิตศาสตร์ตามธรรมชาตินั้นค่อนข้างมีน้อยมากๆ แต่มีหลายๆประเทศที่ให้ความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ เช่นไต้หวัน, สิงคโปร์ ที่สามารถพัฒนาความสามารถให้เด็กเก่งได้กว่า 40 เปอร์เซ็นต์ แต่หัวใจสำคัญของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นั้น เรียกว่าผู้เรียนต้องมีความรู้มีความเข้าใจเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถใช้หลักการในการคิดได้ด้วยวิธีการต่างๆ ทฤษฏีต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโจทย์ทางคณิตศาสตร์ และเมื่อมีความเข้าใจอย่างแท้จริง ก็จะทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถทำการอธิบายตัวเลขได้อย่างชัดเจน

การศึกษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์
การศึกษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์

(Visited 9 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top