เงินฝากระหว่างทาง คือ ( Deposit in Transit )

Click to rate this post!
[Total: 540 Average: 5]

เงินฝากระหว่างทาง (Deposit in Transit) หมายถึง การนำฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารหลักจากที่ธนาคารปิดทำการในวันนั้นแล้ว โดยมีการบันทึกรายการในงบกิจการแต่ธนาคารยังไม่บันทึกบัญชีให้ในวันที่นำฝากแต่จะบันทึกในวันทำการถัดไป ทำให้ยอดเงินในบัญชีกิจการสูงกว่าด้านธนาคาร

เงินฝากระหว่างทาง คือ ( Deposit in Transit )
เงินฝากระหว่างทาง คือ ( Deposit in Transit )
(Visited 4,106 times, 2 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top