ต้นทุนขายบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 184 Average: 5]

ต้นทุนขายบริการ มีอะไรบ้าง

 – ค่าวัสดุอุปกรณ์

– ค่าแรงบริการ

ต้นทุนขายบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
ต้นทุนขายบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

(Visited 435 times, 5 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top